(PHP: 5.2.4-2ubuntu5.27) MSG-Ver: 1 Rel: 1.00 (published 03.12.07)
>> ERR-MSG-0022 {40}: CONNECT Database failed "Too many connections"


>> ERR-MSG-0029 {40}: (loc) SELECT failed "Too many connections"

หน้าแรก
ตำแหน่งพื้นที่ของเรา
Extend ภาษาอื่น
Extend การใช้งาน
เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC): จำเป็นต้องติดตั้ง Travel 112วิธีใช้ข้อความ
เวลาท้องถิ่น: จำเป็นต้องติดตั้ง Travel 112วิธีใช้ข้อความ


ข่าวทันเหตุการณ์

ท่องเที่ยว เหตุฉุกเฉิน ให้บริการ
ข่าวสารและข้อควรระวัง - ความปลอดภัย - ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข - ทางเข้าและทางออก - ลักษณะสภาพอากาศ - ขนส่ง - แผนที่ - กระแสไฟฟ้า - ข้อมูลเกี้ยวกับเรื่องประชากร - การเชื่อมโยง
การค้นหาขั้นสูง - ค้นหาแผนที่ - ประเทศแต่ละทวีป

การวางแผนในการเดินทาง - ข้อมูลในการท่องเที่ยว - เส้นทางการวางแผน - คีย์บอร์ดท่องเที่ยว - อีเมล์ Travel112
การป้องกันในการเดินทาง
แท็กซี่ปลอดภัย
สถานเอกอัครราชทูตและ สถานกงสุล
ปุ่มกดให้สัญญาณ
เครือข่ายพื้นที่สาธารณะ
ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินในการเดินทาง
ลักษณะสภาพอากาศ - ชั้นสายการบิน - สายการบินต้องห้าม - จังหวัดในประเทศ - นครใหญ่ที่สุด - ่หน้าที่น่าสนใจที่สุด - เมืองยามราตรี - ศูนย์หิมะถล่ม - เขตแผ่นดินไหว - แผ่นดินไหวสำคัญ - ภูเขาไฟที่ปะทุอยู่ - กระแสข่าวคลื่นสึนามิ - คลื่นสึนามิเข้าบริเวณสู่ฝั่ง - แผนที่ Travel112 - สถิติศาสตร์ - สมุดรายชื่อ - ข้อมูล METAR
ระบบออนไลน์ไม่จำเป็นต้องจ่ายสำหรับช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และเหตุฉุกเฉิน
รายละเอียดมากกว่า 12 000 000

  เพิ่มเติม
นครของสัปดาห์
สถานเอกอัครราชทูตและ สถานกงสุล
การป้องกันในการเดินทาง
ค้นหาแผนที่

่หน้าที่น่าสนใจที่สุด
 
 
 
เตือนภัยสุนามิทางข้อความ
แผนที่ Travel112
ชั้นสายการบิน
การปรับปรุงล่าสุด: 2009-12-03 01:14+01:00

วิธีใช้

เกี่ยวกับ TRAVEL112 · สถานที่ติดต่อ · คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล · เงื่อนไขการใช้ · นโยบายต่อต้านสแปม · คำปฏิเสธ · สารบัญ

© สงวนลิขสิทธิ์ คศ. 2007-2018 TRAVEL112