หน้าแรก
ตำแหน่งพื้นที่ของเรา
Extend ภาษาอื่น
Extend การใช้งาน

วิธีใช้

วิธีใช้
วิธีใช้
หวนกลับหวนกลับ
หัวข้อวิธีใช้

ปุ่มและไอคอน

ปุ่ม

Travel Emergency for this location   Show available values

ไอคอน

General  
วิธีใช้   Refresh Content
Go backward or Previous   Go forward or Next
หรือ Help for relating field   แสดงสารบัญ
Settings for relating field available   ซ่อนสารบัญ
 
แผนที่   โทรศัพท์  
Geo Position is available   Open Telephone Dialogue
Open Map   Call via VoIP
Map for Image   Add to VoIP Contacts
 
อีเมล   สมุดรายชื่อ  
Open email Dialogue   Open Address Book
Send email   Copy Contact to Address Book
 
เว็บไซต์  
Open Website
 
Attention   Status  
Red alert: Something is wrong   ใช้งานอยู่
Yellow alert: Check content   Passive
Green: Everything is fine   undefined
  ถูกบล็อก
 
ภาพ  
Image available  
 
หวนกลับหวนกลับ
หัวข้อวิธีใช้

บัญชีผู้ใช้

หวนกลับหวนกลับ
หัวข้อวิธีใช้

การป้องกันในการเดินทาง

หวนกลับหวนกลับ
หัวข้อวิธีใช้

ปุ่มกดให้สัญญาณ

หวนกลับหวนกลับ
หัวข้อวิธีใช้

นามบัตรอิเล็กโทนิก

หวนกลับหวนกลับ
หัวข้อวิธีใช้

เครือข่ายพื้นที่สาธารณะ

หวนกลับหวนกลับ
หัวข้อวิธีใช้

สมุดรายชื่อ

หวนกลับหวนกลับ
หัวข้อวิธีใช้

ข้อมูลในการท่องเที่ยว

หวนกลับหวนกลับ
หัวข้อวิธีใช้

การตั้งค่า

หวนกลับหวนกลับ
หัวข้อวิธีใช้

คำถามที่ถามบ่อย

หวนกลับหวนกลับ

การปรับปรุงล่าสุด: 2009-12-03 01:14+01:00
วิธีใช้

เกี่ยวกับ TRAVEL112 · สถานที่ติดต่อ · คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล · เงื่อนไขการใช้ · นโยบายต่อต้านสแปม · คำปฏิเสธ · สารบัญ

© สงวนลิขสิทธิ์ คศ. 2007-2018 TRAVEL112