หน้าแรก
ตำแหน่งพื้นที่ของเรา
Extend ภาษาอื่น
Extend การใช้งาน

คำปฏิเสธ

TRAVEL112 does not warrant that the use, reproduction, modification or distribution of this information will not infringe a third party's intellectual property rights. TRAVEL112 does not warrant that the software, documentation or links are error free. TRAVEL112 disclaims all warranties, express and implied, with regard to the information , with regard to the information provided on the TRAVEL112 -Website. TRAVEL112 specifically disclaims all warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

TRAVEL112 will not in any event be liable for any direct, indirect, special, incidental or consequential damages (including lost profits) related to any use, reproduction, modification, or distribution of the software, documentation or links provided on the TRAVEL112 Website.

Notice: Copyright © TRAVEL112 2007-2010. All Rights Reserved. Reproduction, adaptation, or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

WHILE THE INFORMATION ON THE TRAVEL112 WEBSITE IS BELIEVED TO BE ACCURATE, TRAVEL112 MAKES NO WARRANTY OF ANY KIND WITH REGARD TO THIS MATERIAL, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TRAVEL112 SHALL NOT BE LIABLE FOR ERRORS CONTAINED HEREIN NOR FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IN CONNECTION WITH THE FURNISHING, PERFORMANCE OR USE OF THIS MATERIAL.

Information on the TRAVEL112 Website is subject to change without notice.
การปรับปรุงล่าสุด: 2009-12-03 01:13+01:00
วิธีใช้

เกี่ยวกับ TRAVEL112 · สถานที่ติดต่อ · คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล · เงื่อนไขการใช้ · นโยบายต่อต้านสแปม · คำปฏิเสธ · สารบัญ

© สงวนลิขสิทธิ์ คศ. 2007-2018 TRAVEL112