หน้าแรก
ตำแหน่งพื้นที่ของเรา
Extend ภาษาอื่น
Extend การใช้งาน

สายการบินต้องห้าม

เลือก:  

สถานะ สายการบิน ไออาตา ICAO วันที่ เครื่องบิน
เขตหวงห้ามในยุโรป TAAG Angola Airlines DT DTA 2007-11-28 ต่างๆ
สถานะ สายการบิน ไออาตา ICAO วันที่ เครื่องบิน
เขตหวงห้ามในยุโรป Air Service Comores KMD 2007-11-28 เฉพาะกิจ
สถานะ สายการบิน ไออาตา ICAO วันที่ เครื่องบิน
เขตหวงห้ามในยุโรป Air Beni 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Air Boyoma 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Air Infini 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Air Kasai 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Air Navette 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Air Tropiques S.P.R.L. 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Africa One CFR 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป African Air Services Commuter SPRL 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Aigle Aviation 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Bel Glob 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Blue Airlines BUL 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Bravo Air Congo K6 BRV 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Business Aviation S.P.R.L. 4P 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Butembo Airlines 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Cargo Bull Aviation 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Cetraca Aviation Service CER 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป CHC Stellavia 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Comair 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Compagnie Africaine d'Aviation 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Doren Air Congo 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป El Sam Airlift 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Espace Aviation Service EPC 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Filair 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Free Airlines 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Galaxy Incorporation 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Goma Express 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Gomair 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Great Lake Business Company 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Hewa Bora Airways EO ALX 2007-11-28 เฉพาะกิจ
เขตหวงห้ามในยุโรป I.T.A.B. - International Trans Air Business 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Katanga Airways 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Kivu Air 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Lignes Aeriennes Congolaises LCG 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Malila (Malift Air) MLC 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Mango Airlines 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Pivo Airlines 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Rwakabika Bushi Express 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Safari Logistics S.P.R.L. 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Safe Air Company 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Services Air 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Sun Air Services 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Tembo Air Services 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Thom's Airways 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป TMK Air Commuter 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Tracep Congo 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Trans Air Cargo Services 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Transports Aeriens Congolais (TRACO) 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Virunga Air Charter 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Wimbi Dira Airways 9C WDA 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Zaabu International 2007-11-28 ต่างๆ
ธงประจำชาติของ อิเควทอเรียลกินีอิเควทอเรียลกินี (สายการบินต่างๆ)
สถานะ สายการบิน ไออาตา ICAO วันที่ เครื่องบิน
เขตหวงห้ามในยุโรป Cronos Airlines 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Euroguineana de Aviacion y Transportes EUG 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป General Work Aviacion 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป GETRA - Guinea Ecuatorial de Transportes Aeros GET 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Guinea Airways GIJ 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป UTAGE - Union de Transport Aereo de Guinea Ecuatorial UTG 2007-11-28 ต่างๆ
สถานะ สายการบิน ไออาตา ICAO วันที่ เครื่องบิน
เขตหวงห้ามในยุโรป Silverback Cargo Freighters VRB 2007-11-28 ต่างๆ
ธงประจำชาติของ เซียร์ราลีโอนเซียร์ราลีโอน (สายการบินต่างๆ)
สถานะ สายการบิน ไออาตา ICAO วันที่ เครื่องบิน
เขตหวงห้ามในยุโรป Air Rum, Ltd RUM 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Bellview Airlines (S/L) Ltd BVU 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Destiny Air Services, Ltd DTY 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Heavylift Cargo 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Orange Air Sierra Leone, Ltd ORJ 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Paramount Airlines, Ltd PRR 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Seven Four Eight Air Services, Ltd SVT 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Teebah Airways 2007-11-28 ต่างๆ
สถานะ สายการบิน ไออาตา ICAO วันที่ เครื่องบิน
เขตหวงห้ามในยุโรป Air West AWZ 2007-11-28 ต่างๆ
ธงประจำชาติของ สวาซิแลนด์สวาซิแลนด์ (สายการบินต่างๆ)
สถานะ สายการบิน ไออาตา ICAO วันที่ เครื่องบิน
เขตหวงห้ามในยุโรป Aero Africa (PTY) Ltd RFC 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Jet Africa Swaziland OSW 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Royal Swazi National Airways ZC RSN 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Scan Air Charter, Ltd 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Swazi Express Airways SWX 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Swaziland Airlink SZL 2007-11-28 ต่างๆ
สถานะ สายการบิน ไออาตา ICAO วันที่ เครื่องบิน
เขตหวงห้ามในยุโรป Ariana Afghan Airlines FG AFG 2007-11-28 ต่างๆ
สถานะ สายการบิน ไออาตา ICAO วันที่ เครื่องบิน
เขตหวงห้ามในยุโรป Air Bangladesh B9 BGD 2007-11-28 เฉพาะกิจ
ธงประจำชาติของ อินโดนีเซียอินโดนีเซีย (สายการบินต่างๆ)
สถานะ สายการบิน ไออาตา ICAO วันที่ เครื่องบิน
เขตหวงห้ามในยุโรป Adam Air (PT. Adam SkyConnection Airlines) DHI 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Airfast Indonesia AFE 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Air Pacific UTAMA 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Asco Nusa Air Transport 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Asi Pudjiastuti 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Aviastar Mandiri 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Balai Kalibrasi Fasitas Penerbangan 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Cardig Air 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Dabi Air Nusantari 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Deraya Air Taxi DRY 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Derazona Air Service 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Dirgantara Air Service AW DIR 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Eastindo 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Ekspres Transportasi Antar Benua 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Garuda Indonesia GA GIA 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Gatari Air Service GHS 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Indonesia AirAsia QZ AWK 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Indonesia Air Transport IDA 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Intan Angkasa Air Service GHS 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Kartika Airlines 3Y KAE 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Kura-Kura Aviation GHS 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป PT Lion Mentari Airlines JT LNI 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Mandala Airlines RI MDL 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Manunggal Air Services 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Megantara Airlines 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Merpati Nusantara Airlines MZ MNA 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Metro Batavia BTV 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป National Utility Helicopter 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Pelita Air Service 6D PAS 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Penerbangan Angkasa Semesta 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Pura Wisata Baruna 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Republic Express Airlines RH RPH 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Riau Airlines RIU 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Sampurna Air Nusantara 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป SMAC SMC 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Sriwijaya Air SJY 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Transwisata Prima Aviation 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Travel Expres Airlines XAR 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Travira Utama (Travira Air) 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Trigana Air Service TGN 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Tri-MG Intra Asia Airlines GY TMG 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Wing Abadi Nusantara (Wings Air) IW WON 2007-11-28 ต่างๆ
สถานะ สายการบิน ไออาตา ICAO วันที่ เครื่องบิน
เขตหวงห้ามในยุโรป Air Koryo JS KOR 2007-11-28 ต่างๆ
ธงประจำชาติของ คีร์กีซสถานคีร์กีซสถาน (สายการบินต่างๆ)
สถานะ สายการบิน ไออาตา ICAO วันที่ เครื่องบิน
เขตหวงห้ามในยุโรป Air Central Asia AAT 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Air Manas MBB 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Asia Alpha Airways SAL 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Avia Traffic Company AVJ 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Bistair-FEZ Bishkek BSC 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Botir Avia B8 BTR 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Click Airways CGK 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Dames DAM 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Eastok Avia 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Esen Air ESD 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Galaxy Air 7O GAL 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Golden Rule Airlines GRS 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Intal Avia (Inter Trans Avia) Y5 INL 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Itek Air GI IKA 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Kyrgyz Trans Avia KTC 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Kyrgyzstan (airline) QH LYN 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Kyrgyzstan Airlines R8 KGA 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Max Avia MAI 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป OHS Avia OSH 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป S Group Aviation 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Sky Gate International Aviation SGD 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Sky Way Air SAB 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Tenir Airlines TEB 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Trast Aero TSJ 2007-11-28 ต่างๆ
สถานะ สายการบิน ไออาตา ICAO วันที่ เครื่องบิน
เขตหวงห้ามในยุโรป Ukrainian - Mediterranean Airlines (or UM Air or UM Airlines) UF UKM 2007-11-28 ต่างๆ
เขตหวงห้ามในยุโรป Volare Airlines (Ukraine) VRE 2007-11-28 ต่างๆ
สถานะ สายการบิน ไออาตา ICAO วันที่ เครื่องบิน
เขตหวงห้ามในยุโรป Mahan Air W5 IRM 2007-11-28 ต่างๆ
การปรับปรุงล่าสุด: 2009-12-03 01:13+01:00
วิธีใช้

เกี่ยวกับ TRAVEL112 · สถานที่ติดต่อ · คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล · เงื่อนไขการใช้ · นโยบายต่อต้านสแปม · คำปฏิเสธ · สารบัญ

© สงวนลิขสิทธิ์ คศ. 2007-2018 TRAVEL112