หน้าแรก
ตำแหน่งพื้นที่ของเรา
Extend ภาษาอื่น
Extend การใช้งาน

เกี่ยวกับ TRAVEL112

TRAVEL 112: อิสระในการเดินทางและการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน -

คุณอยู่ในสถานะการณ์ที่ต้องการหมอและเครื่องมือสื่อสารของคุณหายไป หรือคุณต้องการยกเลิกบัตรเครดิตของคุณ ทุกๆสถานะการณ์เกิดขึ้นกับคุณได้ถ้าคุณเดินทางอยู่ในประเทศที่ไม่คุ้นเคย ในสาเหตุนี้TRAVEL112จึงก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคุณทุกๆพื้นที่ี่และทุกๆสถานะการณ์ คุณหมอที่พูดภาษาไทยในต่างแดน เบอร์โทรศัทพ์ติดต่อสถานทูต เบอร์โทรศัทพ์ติดต่อธนาคาร เบอร์โทรศัทพ์ติดต่อสายการบิน เราสามารถแก้ปัญหาให้คุณได้ทุกๆพื้นที่ Tavel 112 เตรียมพร้อมที่จะช่วยคุณเสมอ Der TRAVEL SAFE - ระบบออนไลนตู้เก็บของ์เปิดใช้บริการในขณะเดินทาง ของของคุณโดนขโมยหรือคุณทำของสำคัญหาย เช่น เงินและ เอกสารสำคัญต่างๆ TRAVEL112มีข้อเสนอเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะ เกิดกับคุณได้ทุกเมื่อกับTRAVEL SAFE ให้คุณใส่ลายระเอียดที่สำคัญและใส่ลายระเอียดของเอกสาร เข้าไปในระบบออนไลน์ตู้เก็บของของเรา ให้คุณสแกนหนังสือเดินทางหรือใบขับขี่ของคุณและให้คุณเก็บรักษาระหัสไว้ ให้คุณจัดเก็บข้อมูลเกียวกับโรคประจำตัวหรือประวัติการป่วยของคุณและข้อมูล สื่อสารของคุณกับธนาคารเพื่อว่าคุณจะได้รู้เมือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ข้อมูลในการเดินทางและการเตือนภัยล่วงหน้า ถ้าคุณเ
การปรับปรุงล่าสุด: 2009-12-03 01:13+01:00
วิธีใช้

เกี่ยวกับ TRAVEL112 · สถานที่ติดต่อ · คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล · เงื่อนไขการใช้ · นโยบายต่อต้านสแปม · คำปฏิเสธ · สารบัญ

© สงวนลิขสิทธิ์ คศ. 2007-2018 TRAVEL112